Hóa đơn: Hóa đơn điện tử

Hình thức thanh toán: tiền mặt hoặc chuyển khoản

Thời Gian Giao Hàng: Chậm nhất là 2 ngày làm việc sau khi chúng tôi nhận được thanh toán của Quý công ty bằng chuyển khoản hoặc nhận được đơn hàng mà Quý công ty lựa chọn hình thức thanh toán bằng tiền mặt.

Phương thức giao hàng: hỗ trợ giao hàng cho các công ty, doanh nghiệp tại khu vực các Quận 1, 5, 6, 8, 11, 12, Tân Bình, Bình Tân, và Gò Vấp với đơn hàng từ  2 triệu trở lên, các đơn hàng dưới 2 triệu phụ thu 10.000đ. Các quận còn lại hỗ trợ đơn hàng 5 triệu trở lên, các đơn hàng dưới 5 triệu phụ thu 20.000đ.

 

Upload Image...

NGÀY :

NGÀY : 

NGÀY: 10/08/2023

bản đồ đường đi

khách hàng tiêu biểu

Clip hình ảnh cửa hàng